Tag: lean

Agile of toch Lean?

Veel bedrijven maken onderscheid tussen een Lean of een Agile aanpak. Ik hoorde zelfs eens zeggen:”dat Lean werkt niet bij ons, wij gaan Agile doen”. En dan hebben we ook nog wat exoten die met Leagile of Agilean aan de slag willen. Wat is nu eigenlijk het verschil? En moet je dan echt kiezen of kunnen Lean en Agile naast elkaar bestaan? Ik heb ondertussen bij een veelheid aan bedrijven in de keuken mogen kijken en zonder te pretenderen dat ik de wijsheid in pacht heb, geef ik hier graag mijn kijk op deze onderwerpen. 

Lean

Eerst even heel kort door de bocht. Lean gaat over het terugdringen van de doorlooptijd (zie ook hier en hier). De klant bestelt iets en dat willen we zo snel mogelijk leveren. Een boek, een haarknipbeurt of een ziekenhuisopname. Maakt allemaal niet uit, als de klant bestelt wil hij/zij het vlot in huis hebben. Behalve snel willen we het product of de dienst ook nog graag zonder fouten en tegen zo laag mogelijke kosten leveren. Daartoe moeten we dus veel met de klant en het leveren bezig zijn en niet zozeer ons eigen dingetje doen want dat kost doorlooptijd. En we willen de dingen graag in een keer goed doen, want als we moeten herstellen kost dat weer doorlooptijd. Het idee is duidelijk hoop ik.

Daarbij is het dan vooral prettig als we op tijd weten wat de klant wil. Dan kunnen we daar op anticiperen en plannen. In Lean geven we dan ook veel aandacht aan het proberen te vergroten van die voorspelbaarheid van de klant. En als dat niet of maar ten dele lukt proberen we met slimme buffers (maar niet teveel want dat kost weer geld en gedoe) en andere slimme trucs toch steeds die variatie in klantwens op te vangen. 

Agile

Agile heeft het opgegeven te proberen die hoogst onvoorspelbare klant wat voorspelbaarder te krijgen. De ingezette strategie is dan ook veel meer gericht op flexibiliteit. “Beste klant, ben je weer van gedachten veranderd? Geeft niets. Daar kunnen wij wel op in spelen”. Dat kan enerzijds door grotere buffers aan te houden. Voorraden eindproduct en/of voorraden capaciteit (mensen, machines). Maar ja, voorraden zijn duur. Ongebruikte mens of machinecapaciteit kost geld. Geld vastleggen in voorraden kost ook geld en die voorraden kunnen soms ook nog bederven of verouderd/uit de mode raken. In de manufactoring, logistiek en de fysieke producten wereld zie je dan ook niet veel Agile meer. Veel te duur. Eigenlijk kom ik het Agile denken vooral nog tegen in de wereld van de softwareontwikkeling. Vaak wordt het Agile denken daar gecombineerd met de scrum methodiek als de manier om met die flexibiliteit om te gaan. Daar spelen voorraden een andere rol en is het veel eenvoudiger extra kosten op de klant af te wentelen. Daarnaast gaan de mogelijkheden en innovaties in deze wereld zo snel dat softwareontwikkelaars geen tijd hebben/krijgen om toe te werken naar standaard herbruikbare componenten of frameworks. Softwareontwikkeling heeft een mooie maar unieke positie. “We weten niet precies wat het gaat kosten, alles op basis van nacalculatie”. Waar zie je dat nog? “Nou meneer, we weten nog niet wat een kaartje voor deze wedstrijd kost. Hangt er vanaf hoeveel doelpunten ze maken”. Misschien wel een goed idee eigenlijk. 

Tegen de tijd dat softwareontwikkeling echt volwassen is geworden (bijvoorbeeld standaardproducten kan leveren, zonder fouten, gebaseerd op herbruikbare componenten en waarbij kwaliteit vanzelfsprekend is) en doorlooptijd een issue wordt, zal ook daar Lean thinking de Agile/scrum combinatie vervangen. Als korte(re) doorlooptijd met behoud van kwaliteit je USP is, kun je niet met Agile uit de voeten.

Agile en Lean? Agile of Lean?

Grote bedrijven zoals banken hebben eigen software ontwikkeling waar ze met Agile en Scrum werken. En op de grote operationele afdelingen wordt alles met Lean gedaan. Ook daar is geĆ«xperimenteerd met Agile in bijvoorbeeld het callcenter maar menskracht ongebruikt laten om fluctuaties in aantal bellers op te vangen is toch wel wat erg duur gebleken. Dus daar kan het prima naast elkaar bestaan maar bijt het elkaar wel als ze elkaar tegenkomen. 

Dus wat is mijn tip? Agile is heel erg prettig voor klanten en als je het je kunt permitteren: vooral doen. Veel vraag naar IC bedden? Tuurlijk we hebben er 10000 klaar staan. Meestal onbenut maar wel heel handig nu er veel variatie in de vraag zit. Voor alle bedrijven die zich dat niet kunnen permitteren: doe maar gewoon Lean. 

OEE= overall equipment effectiveness

ik heb een artikel op linkein geplaatst.

klik hier om het te lezen

Flow, flow, flow

Twee Amerikaanse onderzoekers gingen in de jaren 80 op bezoek bij Toyota. “Hoe kan het dat die gasten onze auto industrie voorbij gestreefd zijn”, was hun vraag. Na jaren van onderzoek kwamen ze terug met de de 5 principes die we nu nog steeds gebruiken tijdens Lean verbetertrajecten (Klantwaarde, waardestroom, flow, pull en perfectie (of continu verbeteren)). In dit stukje ga ik wat dieper in op flow.

Als ik Lean zou moeten samenvatten in 3 woorden zou ik zeggen: flow, flow, flow.
Flow is te zien als de loop van een rivier die vanaf de berg naar de zee stroomt. De rivier kronkelt en komt onderweg rotsblokken en andere blokkades tegen. In de Lean wereld noemen we deze blokkades verspillingen. En verspillingen elimineren is de manier om de rivier door te laten stromen, om flow te krijgen. Ook in (administratieve) processen wil je flow. Het proces moet ongehinderd doorstromen zonder bijvoorbeeld fouten, wachttijden en/of voorraden.

Veel Lean projecten zijn doorlooptijd projecten. Als het lukt de doorlooptijd te verbeteren kan het niet anders dan dat de FTR (first time right) hoog is, er weinig wachttijd in het proces zit en er dus weinig rotsblokken in de rivier liggen. Kortom er is flow.

Maar er is ook nog een andere kant van flow. Flow in je team. Flow in hoofden van mensen. Teams met flow hebben volledige betrokkenheid, werken met energie en combineren plezier met hoge performance. Denkt u dat dat lukt als steeds de fouten van een ander hersteld moeten worden? Of als je steeds moet wachten totdat je eindelijk verder kunt.

Flow, flow, flow. Zowel in de processen als in de mensen. Een combinatie van verandermanagement en Lean management. Dat is de heilige graal bij verbeterprojecten.